• BIST 109.640
 • Altın 177,560
 • Dolar 4,1036
 • Euro 5,0654
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 24 °C
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!

Zaman Gazetesi Yazarı Ali Ünal'a sert cevap!

Zaman Gazetesi Yazarı Ali Ünala sert cevap!
Zaman Gazetesi Yazarı Ali Ünal ile İran Abna Haber Ajansı arasındaki polemik devam ediyor. Abna, 'Adın “Ali” ama gözlerin “Muaviye”ye benziyor' diyerek Ali Ünal'a ağır bir cevap verdi.

- Ayşe’den şöyle nakledilir: "Recm ve büyüklerin on defa süt emzirmesi (nin süt kardeşliği oluşturacağı) hususundaki ayetler benim yatağımın altında bulunan bir sayfa üzerinde yazılı idi. Peygamber vefat edince Peygamber'in vefatıyla meşgul olduk da keçi gelip onları yedi." (Bk. Dar-e Kutni, c.4, s.105, İbn-i Mâce, c.1, s.625)

رُوي عن عائشة أنَّها قالت: "نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشراً، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلمّا مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها”.) مسند أحمد 6: 269، المحلّى 11: 235، سنن ابن ماجة 1: 625، الجامع لأحكام القرآن 14: 113(

Şu anda bu iddia edilen ayetler Kuran’ı Kerimde bulunmamaktadır. Nedeni ise bir keçinin yemesi olarak zikredilmiştir. Allah aşkına Kuran’ın tahrif olduğuna bundan daha açık bir rivayet olabilir mi? Yok bu iğne değil kirpiğim gözüme kaçtı, diyenlere diyecek sözümüz yok…

Yazının uzamaması için Arapça orijinallini yazmadan kaynağını vererek birkaç iğne daha takdim edelim:

- Nafî İbn-i Ömer'den nakleder ki: "Hiçbiriniz ben "Kuran'ın tümünü öğrendim" demesin. Çünkü, ne biliyor Kuran'ın bir çoğu kaybolup gitmiştir. Sadece desin ki ben Kuran'dan ortada olan kısmını öğrendim." (bk. El-İtkan (Suyûtî), c.2, s.25)

-Kenz-ül Ummâl'da ve birçok diğer kaynakta benzer bir rivayet Zerr'den şu şekilde nakledilmiştir: Übeyy b. Kab bana şöyle dedi: "Ey Zerr, Ahzap suresini kaç (ayet) olarak okuyorsun?" Ben de "Yetmiş üç" dedim. O zaman şöyle dedi: "Oysa Bakara suresine benziyordu; yada ondan da uzundu!! Biz onda recm ayetini de okuyorduk." Bir nakilde ise şöyle geçer: "O (Ahzap suresinin) sonunda şöyle diyordu: "Evli erkek ve evli kadın zina ettiklerinde, onları elbette recm edin!! Allah'tan bir ceza olarak; ve Allah Aziz ve Hekim'dir!! (Kenz-ül Ummâl, c.2, s.567, Ed-Dürr-ül Mensûr (Suyûtî), c. 5, s180.)

Bu hesaba göre Ahzap suresinden 200'ü aşkın ayet eksilmiştir!!

- Heytemî Mecme-üz Zevâid, kitabında Ebu Musa Eş'arî'den şöyle nakletmektedir: "Berâet (Tevbe) suresine benzer bir sure inmişti ki sonradan kaldırıldı ve ben ondan sadece şu cümleyi ezberledim: "Hiç şüphesiz Allah, bu dini öyle kavimlerle teyid eder ki (bu dinde hiçbir) payları yoktur."Mecme-üz Zevâid (Heytemî), c.5, s.302.

Naklettiği ve sadece “aklıma bunlar kaldı” dediği ayetler de şu anki Kuran’da yoktur.

- Yine aynı kaynakta şöyle nakledilmiştir: Hüzeyfe dedi ki: "Sizin Tevbe suresi diye adlandırdığız, azap suresidir. Oysa siz şimdi bu surede bizim okuduğumuzun ancak dörtte birini okuyorsunuz!! (Yani önceden surede olup da Ashap tarafından okunan ve Tevbe suresinin dörtte üçüne tekabül eden kısım şu anda Kuran'da mevcut değildir!!)" Mecme-üz Zevâid (Heytemî), 7, s.28. Aynı rivayet cüzî bir tabir farkıyla Müstedrek-i Hakim'de de nakledilmiş ve altına şu kayıt düşülmüştür: Bu Buharî ve Müslim'in şartlarına göre sahih hadistir, ama onlar tahric etmemişlerdir.

Benzer bir hadisi Suyûtî Ed-Dürr-ül Mensûr kitabında Ebu Musa Eş'ari'den şöyle nakletmektedir: "(Tabirlerinin) şiddeti açısından Berâet (Tevbe) suresinden daha şiddetli olan bir sure inmişti ki sonra ortadan kaldırıldı ve ben ondan ancak şunu ezberleyebildim: "Şüphesiz Allah yakında bu dini öyle kavimlerle destekleyecek ki onlarından (o dinden) her hangi bir nasipleri yoktur!" Ed-Dürr-ül Mensûr, c.1, s.105.

- Müslim Ebu Esved kanalıyla babasından şöyle nakletmektedir: "Ebu Musa Eş'arî Basaralı Kuran kârîlerine adam göndererek onları yanına çağırttı; bunun üzerine yanına üç yüzden fazla Kur'an kârîsi geldi. Onlara hitaben şöyle dedi: "Sizler Basara ehlinin seçkinlerinden ve karîlerindensiniz. O halde onu okuyun ve üzerinizden uzunca bir zaman geçmesin ki kalpleriniz katılaşsın. Nasıl ki sizden öncekilerin kalpleri katılaştı. Ve biz uzunluk ve şiddet açısından Berâet (Tevbe) suresine benzettiğimiz bir sureyi okuyorduk ki ben onu unuttum; sadece şu cümleyi ondan ezberledim: "Eğer Ademoğlunun iki vadi malı olsa, yine de üçüncü birisinin olmasını da arzular. Ademoğlunun karnını ancak toprak doyurur!!" (Şu anki Kuran’da böyle bir ibaret yoktur) Yine Müsebbihat surelerine (Sebbehe kelimesiyle başlayan surelere) benzeyen bir sure okuyorduk ki ben ondan sadece şu cümleyi ezberledim: "Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz ki boynunuzda (aleyhinize) bir şehadet olarak yazılsın ve ondan sorguya çekilesiniz?!" (Sahih-i Müslim (Arapça), c. 3, s.100, Benzer bir rivayet Müsned-i Ahmed b. Hanbel'de cüzî bir farkla Zeyd b. Erkam'dan nakledilmiştir: c.4, s.368)

***

Allah aşkına ne diyelim? Bu rivayetlerden biri bile Ali beyin gözünü kör etmeye yeter artar bile…

Bu gibi hadisler Ehl-i Sünnet kaynaklarında sayılamayacak kadar fazladır. Hem de konu ve iddia edilen ayet itibariyle farklı rivayetlerdir. Bazı Ehl-i Sünnet alimleri tilavet neshi gibi uydurma ve mesnetsiz ve yukarıdaki hadislerle asla bağdaşmayan yorumlarla durumu düzeltmeğe çalışmışlarsa da, basiret sahibi insanlar bilirler ki bu tür hadislerden bir çoğu açıkça tahrifi bildirmekte ve yorumlarla da bağdaşmamaktadır.

ŞİA MEKTEBİNİN SÜTÜNLARI SAYILAN Şİİ ALİM VE MÜCTEHİTLERİN, KURAN-I KERİM KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ:

Öte taraftan Şiilerin İslami İlimler Havzasının bulunduğu Kum kentinde Ayetullah Kulpaygani’nin Darul Kuran Müessesesi’nin araştırmalarına göre Şiiler şimdiye kadar tefsir ve Ulum-u Kuran konusunda 5 binden fazla eser yazmışlardır. Bu eserlerin yazarı, tarihi ve isimlerini kitap olarak basılmıştır.

Ayrıca Allah aşkına, 14 asır boyunca hiçbir Şii’nin elinde şu anda okuna Kuran’dan başka bir Kuran gördünüz mü, böyle bir Kuran görülmüş mü?

Bakın Şiiler atılan bu iftiraya, Ehli Sünnetin önemli alimlerinden Şeyh Muhammed Gazali bile nasıl isyan ediyor:

“Vahhabilerden bazılarından ilmi bir mecliste duydum ki şöyle diyorlardı: “Şiilerin bu Kuran’dan ayrı bir Kuran’ları var. O Kuran’da bazı ayetler var ki bizim Kuran’da yok ve bizde olan ayetlerin bazıları da onda yok” bunu duyunca onlara dedim ki: Bu dediğiniz Kuran nerede? Nasıl olur 14 asırdır Şiilerin elinde olduğunu iddia ettiğiniz bu Kuran’ı ne bir insan ne bir cin görmemiştir? Niçin böyle bir iftirayı Şiilere atıyorsunuz? Niçin Kuran konusunda böyle bir iftiraya başvuruyorsunuz?” (Difa ani’l Hakikat ve’ş Şeria, Şia fi memlekti’s Suudiyye, c.2, s.414)

Şeyh Muhammed Ebu Zuhre ise şöyle diyor:

“Fetvalarımızdaki bazı ihtilaflara rağmen Şii kardeşlerimiz Kuran konusunda biz Ehli Sünnetle aynı inanca sahipler” (el-İmam es-Sadık, s.296)

Elbette daha sonraki cevaplarımızda Ehli Sünnetin şu anki inanç ve amel boyutunun temelini atan büyük alimlerin nasıl birbirlerini Kuran konusunda tekfir ettiklerini de nakledeceğiz.

Şimdi gelelim Şia’nın büyük alimlerinin Kuran-ı Kerim konusundaki görüşlerine:

1-Şeyh Saduk (vefat 381): Bizim inancımız Şu anda elimizde buluna ve 114 süreden oluşan Kuran’ın, Yüce Allah’ın indirdiği Kuran olduğudur.

2-Şeyh Müfid (vefat 413): Bizim inancımız Kuran’ı Kerim’den hiçbir şeyin azalmadığı veya izafi olmadığıdır.

3-Seyit Murtaza alemi’l Huda (vefat 436): Kuran-ı Kerim şu anda elimizde olduğu şekilde Resulullah tarafında toplatılmıştır. Nübüvvetin mucizesi, şeriatın hükümlerinin kaynağı, dinin ilim menbası olan Yüce Kitabımız Kuran’ı Kerim her türlü tahriften münezzehtir.

Hatta Ehli Sünnet alimlerinden İbni Hacer, İbni Hazm Endulisi’den Büyük Şii alimi Seyit Murtaza’nın Kuran’ın tahrif olduğuna, ondan bir şey eksildiğine veya ona bir şey izafi edildiğine inananı “Kafir” bildiğini nakleder.

4-Şia’nın Şeyhi, Şeyh Tusi’nin Kuran’ın tahrif olamayacağına dair görüşlerini ise Allah’tan sen de kabul ediyorsun. Şeyh Tusi şöyle der: Yüce Allah’ın kelamında izafi veya noksan asla söz konusu olamaz. Bu konuda ümmetin icması vardır.

Ama senin iddianın tersine, Şeyh Tusi’den asırlar önce de yaşayan büyük Şii alimleri tahrifi reddetmiş hatta bu inanca sahip olanların İslam dairesinden çıkacağını söylemişlerdir. Üste birkaçının adını yazdık. Yani sizin sahih kitaplarınızda Kuran’ın açıkça tahrif edildiğine dair yüzlerce rivayet nakledilirken bizim Şii alimleri bunun Küfür olduğuna dair kitaplar yazıyorlardı.

5-Eminul İslam Tebersi (vefat 548): Mecmeu’l Beyan tefsirinde: Bizim inancımıza göre Kuran’ı Kerim’den ne bir şey eksilmiş ne de ona izafi olmuştur.”

6-Seyit b. Tavus: (664): Kuran’ı Kerim izafi ve noksandan korunmuştur.

7-Allahme Hilli (vefat 877): Kuran’ı Kerim bütün izafi ve noksanlardan münezzehtir. Onda öyle bir fesahat ve üslup vardır ki, hatta Kuran hafızı olmayan bile ona bir şey izafi olsa anlar.”

Şeyh Zeynuddin Beyazi Amuli, Şeyh Fethullah Kaşani, Seyit Nurullah Şuşteri, Feyz Kaşani, Şeyh Bahauddin Amuli, Hür Amuli, Allame Meclisi, Seyit Muhammed Tabatabai, Kaşifu’l Ğıta vd. Şianın büyük alimleri şöyle derler: Kuran bütün izafi ve noksandan münezzehtir. Çünkü:

1-Tahrif olmadığına icma vardır

2-Tahrif Kuran’ın mucize oluşuyla uyuşmaz

3-Kuran’ın tahrif olmayacağına dair gelen ayetler.

4-Sakaleyn hadisi (Resullah’ın “Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Kuran diğeri Ehlibeytim) sözünden Kuran’ı Kerim’in Resulullah zamanında toplandığını anlıyoruz.

5-Bizleri Kuran-ı Kerim’e yönlendiren, onun emirlerine ve yasaklarına uymaya ve onu izlemeye emreden rivayetler.

6-Ehlibeyt İmamlarının varlığı…Vb..

Ali bey sizin sorununuz; Ali muhibbi bir Şii’nin, yalandan adının “Ali” olduğunu söyleyen Muaviye taraftarına verdiği cevapta gizli:

“Adın Ali, fakat gözlerin Muaviye’ye benziyor”

Bunları Ehli Sünnet mektebini aşağılamak veya Ehli Sünnet kardeşlerime hakaret için yazmıyorum. Yazının başında bu sınırı ve düşüncelerimizi yazdık. Her gün bir sofraya oturduğum veya yıllardır can kardeşim olan bu inancın mensuplarına değil, Emevi zihniyetiyle, adını “Ali” koyup “Muaviye” gözüyle samanlıkta iğne arayanlara yazıyorum. “14 asırlık bu samanlıkta arasan herkesin gözüne sokacak iğne bulunur” diyerek, hayatını samanlığa adayanların, dışarı çıkıp kapımıza dayanan gerçek düşmanı görmesini istiyoruz. Bu konuda Şii veya Sünni ayrımı yapmıyoruz. Bu işi yapan Şiilere de en sert cevabı yine biz vermişizdir. "Samanlıkçılığın" yanlış olduğunu anlatmanın başka yolu olsa, asla bu satırları kaleme almazdık.

Gelecek bölümde Usul-u Kafi’de, senin iddia ettiğin tahrif konusunu ele alacağız ve senin saydığın iddiaların tek tek cevabını vereceğiz. Bizler senin gibi bencil değiliz “Tamam iğneler gözümü acıttı” diyince dururuz. Nasıl olsa biz Ali mektebinin öğrencileriyiz. Bize kılıç çekip azizlerimizi öldürenleri bile Cemel’de yendikten sonra affetmiş bir Yiğidin takipçileriyiz biz. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
şebiaruz
2012-05-14 13:33:19
şeyma kardeş yazıyı okumadan yorum yaptıgın nekadar da belli,şia haberi duydum,du bide ben vurayım dediğin duyar gbi olduk,be hey cahil kardeşim haberi bi okusaydın keşke,adam yukarda biz şia lar kuran eksik demiyoruz,tam aksine ehlisunnetin kaynaklarında bu inanc görülüyor diye bahsediyor.senin yaptıgın yoruma bak,komiksin kardeş:)
şeyma cerrah
2012-05-13 09:39:52
Yazdığınız sözde hadisler hep şiilerin uydurmasıdır. Kuranda eksik bir şey yoktur. Nasih ve mansuh olduğu ayetlerle sabittir. Allah sizin gözünüzü ve kalbinizi körermiş
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Analiz Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim