• BIST 109.640
 • Altın 177,560
 • Dolar 4,1036
 • Euro 5,0654
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 24 °C
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!

Gül'den 12 Yasaya Onay

Gülden 12 Yasaya Onay
Gül, "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un da aralarında bulunduğu 12 yasayı onayladı

 

 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun da aralarında bulunduğu 12 yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği kanunlar şöyle:

-5983 sayılı 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun',

-5984 sayılı 'Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun',

-5985 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5986 sayılı 'Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5987 sayılı 'İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5988 sayılı 'Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5989 sayılı 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun',

-5990 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5991 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5992 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5993 sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun',

-5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'.

 

-EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İÇİN ÖĞRETMENLİKTE EN AZ 8 YIL ÇALIŞMA ŞARTI-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapan Kanun' ile 'Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanı Gül, 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun'u onayladı.

Yasaya göre, yapı kooperatiflerinin denetimini yapmak ve gelişmesini sağlamak görevi Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Bayındırlık ve İskan Bakanlığına geçecek.

Esnaf ve kefalet kooperatifleri hariç, ortak sayısı 500'den fazla olan kooperatiflerde, genel kurul toplantılarındaki yönetim ve denetim kurulu seçimleri gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılacak.

Kat mülkiyetine geçerek dağılma aşamasına gelen kooperatiflerden ayrılan veya çıkarılan üyenin konutu ve iş yeri bu nedenle geri alınamayacak. Ancak bu kişiler, oluşabilecek tasfiye masraflarına katılacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, mevcut personeli içinden 'kooperatif denetmenleri' görevlendirecek.

Kooperatifler ve üst kuruluşlarına kredi veren kamu kurum, kuruluşları, belediyeler ve ilgili bakanlıklar kredilerin açılış amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleyebilecek.

Yapılan denetimlerde kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatif Birliği ile bunların iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleriyle üst düzey yöneticilerinin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi halinde ilgili bakanlıkça tedbiren görevden alınabilecek. Bu durumda, ilgili bakanlık 1 yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması için gerekli tedbirleri alacak.

Yasanın, ortak sayısı 500'den fazla olan kooperatiflerde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin gizli oy açık tasnif esasına göre yapılması, kat mülkiyetine geçerek dağılma aşamasına gelen kooperatiflerden ayrılan veya çıkarılan üyenin konutu ve iş yerinin geri alınmaması ve kooperatif yöneticilerinin görevden alınmasına olanak sağlayan hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde, diğer hükümleri 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

 

-İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLİĞİ UNVANI DEĞİŞTİ-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapan Kanun'u da onayladı.

Yasaya göre, il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde eğitim müfettişleri başkanlığı oluşturulacak.

Eğitim müfettiş yardımcılığı için en az 4 yıllık yüksek öğrenim ve öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti olma şartı aranacak. Bu özelliğe sahip kişiler sınav sonucunda bu göreve başlayabilecek. Bu görevde 3 yıllık yetişme döneminin ardından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar, eğitim müfettişi kadrosuna atanabilecek.

Eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli önlemler alınacak. Eğitim müfettişleri, her hizmet bölgesinde 2 yıldan az olmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği süre kadar çalışacak.

Yasa, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının görev alanını da belirliyor. Bu kişilerin görev alanları il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, orta öğretim kurumlarının rehberlik ve denetimi ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin branşlara ilişkin inceleme ve soruşturmaları hariç her derece ve türdeki örgün, yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, teftiş, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri olacak.

Hizmet bölgelerinin oluşturulması, buradaki çalışma süreleri, eğitim müfettişleri başkanlığının görev ve yetkileri, eğitim müfettişleri ve yardımcılarının nitelikleri, sınav, yetiştirme şekilleri, atanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte ilköğretim müfettişi ve yardımcısı olanlar, eğitim müfettişi ve yardımcısı kadrolarına atanacak.

Eğitim müfettişleri ve yardımcıları 'eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından', 'genel idare hizmetler sınıfına' alınacak, böylece birinci dereceden aylık alanlar için ek gösterge rakamı 3 binden 3 bin 600'e yükseltilecek.

 

HAYVANLARIN KESİMİ VEYA İTLAFI UYGUN ARAÇLARLA YAPILACAK-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu onayladı.

Yasa, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina, Yem, Hayvan Islahı, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar, Hayvanları Koruma Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair kanunlarda, bazı maddeleri yürürlükten kaldırılıyor.

Yasa, gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalarla mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmi kontrolleri ve yaptırımlarını kapsıyor. Yasa, kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdaları kapsam dışında tutuyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ihbarı mecburi bir hastalığın varlığı, şüphesi ya da yeni bir salgın durumunda, inceleme yapacak, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini alacak. Bakanlık, hayvan hastalıkları bildirim sistemini kuracak ve sistemin işletilmesini sağlayacak.

Bazı hayvan türleri için özel izole bölgeler oluşturabilecek, bu bölgelerde bazı hayvanların yetiştirilmesi yasaklanabilecek.

Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, hayvanların ve işletmelerin kayıtlarını yaptıracak, işletmelerine giren-çıkan, yeni doğan, telef olan, kesilen hayvanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirecek.

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç, hayvanların alım, satımları, ruhsatlı hayvan pazarı, borsalar ve bakanlıktan izinli hayvan panayırlarında, ev ve süs hayvanları ise ruhsatlı ev ve süs hayvanı satış yerlerinde alınıp, satılabilecek.

 

-BAKANLIK, YARIŞLARDA BAHİS KABUL EDECEK-

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan ıslahı, hayvan gen kaynaklarının korunması, damızlık amaçlı hayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınması, ön soy kütüğü ve soy kütüklerinin oluşturulması gibi zootekni konularında düzenleme yapmaya, hayvan yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışındaki hayvan yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye yetkili olacak.

Hayvanların üremesinde kullanılan sperma, ovum, embriyo, damızlık yumurta, ipek böceği tohumu, larva ve oğul gibi ürünleri üretenler, depolayanlar ve dağıtanlar, bakanlıktan izin alacak.

Damızlık, yarış ve gösteri amaçlı hayvanların belgelendirilmesi zorunlu tutulacak. Yarış ve gösteri belgesi bulunmayan hayvanlar yarışlara katılamayacak, gösteri amaçlı kullanılamayacak.

Soy kütüğüne kaydedilip damızlık belgesi ya da diğer bilgileri içeren pedigrisi belgesi verilen atların, gerektiğinde uzman heyetçe kan grubu veya DNA testleri ile ana-baba doğrulaması ve morfolojik yönden muayeneleri yapılabilecek. Test ve muayenelerde, safkan olmadıkları tespit edilenlerin ve yavrularının soy kütüğü kayıtları iptal edilecek.

 

-VETERİNER HİZMETLERİ-

Muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan eğitim, barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve borsaları, damızlık kümes, kuluçkahaneler, hayvan hastalıkları teşhis, analiz ve üretim laboratuvarları, deney hayvanı üretici ve tedarikçileri, bakanlıktan onay alacak.

Muayenehane, klinik ve polikliniklerin açılması için yalnızca veteriner hekimlere onay verilecek. Veteriner sağlık ürünlerinin onayını, kimyager, kimya mühendisi, eczacı veya veteriner hekim olan gerçek kişiler veya bu kişilerden birini istihdam eden tüzel kişiler alabilecek.

Bunlardan, veteriner biyolojik ürünlerin onayını, sadece veteriner hekimler ve veteriner hekim istihdam eden tüzel kişiler yapabilecek.

Veteriner sağlık ürünleri, veteriner hekimler, eczacılar, kimya mühendisleri veya kimyagerlerin sorumluluğunda üretilecek. Veteriner biyolojik ürünlerin üretim ve kalite kontrolleri ile veteriner sağlık ürünlerinin etkinlik ve güvenlik değerlendirme çalışmaları, veteriner hekimler tarafından yapılacak.

Yurt dışından bağışlanan veya araştırma, test, onay işlemlerinde kullanılacak veteriner sağlık ürünleri ve ham maddelerinin yurda girişine ilişkin şartlar bakanlıkça belirlenecek. Bu ürünler hiçbir şekilde ticarete konu olamayacak.

Bakanlıkça izin verilen süs kuşları ile akvaryum ve egzotik süs hayvanlarını satan iş yerlerinde, veteriner biyolojik ürünler dışındaki sadece bu hayvanlara mahsus olan veteriner tıbbi ürünler satılabilecek.

 

-BAKANLIK, FİYATA MÜDAHALE EDEBİLECEK-

Psikotropik ve narkotik veteriner tıbbi ürünleri, sadece klinisyen veteriner hekimlere, veteriner fakültelerinin ilgili birimlerine satılabilecek, bakanlığın izni olmadıkça satılamayacak.

Veteriner sağlık ürünlerinin ambalajında satış fiyatı belirtilecek. Bakanlık, ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı ve hizmetin gereklerini dikkate alarak, gerektiğinde satış fiyatlarını belirleyebilecek.

 

-KAYIT VE BİTKİ PASAPORTU-

Bitki ve bitkisel ürünlerde zarar yapan organizmaların yurt içine girişi veya yurt içinde yayılmasını engellemek için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bitki ve bitkisel ürünler ile zararlı organizma taşıma ihtimali bulunan diğer maddelerle ilgili inceleme, teşhis, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini alacak.

Bakanlık, herhangi bir bölgede zararlı organizma şüphesi veya zararlı organizmanın salgın halinde ortaya çıkması durumunda, zararlı organizmaların yayılmasının önlenmesi için ekim-dikimin yasaklanması veya sınırlanması, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin naklinin ve satışının yasaklanması ile imhası dahil her türlü tedbiri almaya yetkili olacak.

Ticari olarak fidan, fide, çelik, tohum, yumru, soğan gibi üretimde kullanılacak her türlü bitki yetiştiriciliği yapanlar, bakanlıktan onay alacak.

Bakanlıkça belirlenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin dolaşımında, bitki pasaportu bulundurulacak. Bitki pasaportu ile ilgili her türlü düzenlemeyi bakanlık yapacak.

yenisafak

 

 

 

 

 

 

g

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Analiz Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim