• BIST 109.640
 • Altın 177,560
 • Dolar 4,1036
 • Euro 5,0654
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 22 °C
 • İzmir 24 °C
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!
 • "Erdoğan'ı Öldürün" Pankartı Açıldı Fatih Tezcan Uyardı!
 • 18 MART ÇANAKKALE İNGİLİZ ZAFERİ Mİ?
 • 15 Temmuz'da FETÖ Darbesini İlk Haber Veren ve Milleti Meydanlara Çağıran Fatih Tezcan'a FETÖ'ye Hakaretten Dava!

BNC: İsrail'e Askeri Ambargo Uygulayın!

BNC: İsraile Askeri Ambargo Uygulayın!
Tüm Filistinli siyasi partileri, sendikaları, STK'ları ve kitle örgütlerini kapsayan 'Filistin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Ulusal Komitesi BNC', İsrail'e hemen ve kapsamlı bir askeri ambargo uygulanması çağrısı yaptı.

 

 

 

 

 

İsrail'in dokunulmazlığına son verilmesi için yapılan baskılar artarken, Filistin sivil toplumu İsrail'e kapsamlı askeri ambargo çağrısı yaptı. Dünya genelinde milyonları temsil eden örgütler, yanı sıra Desmond Tutu gibi Nobel Barış Ödülü sahipleri de Filistin ambargo çağrısına desteklerini bildirdi.

BNC*'nin ambargo çağrısında “İsrail'e kapsamlı bir askeri ambargonun vakti geldi de geçiyor. Bu ambargo, İsrail'in Filistin halkına ve bölgedeki diğer halklara ve devletlere karşı hukuka aykırı ve suç niteliğindeki zor kullanımına son vermeye yönelik çok önemli bir adım ve İsrail’e uluslararası hukuka dayalı yükümlülüklerine uyması için baskı yapmaya yönelik etkin, şiddet içermeyen bir tedbir teşkil etmektedir” deniyor.

Hirak Şebabi (Hirak Shababi) gençlik hareketinden Filistinli eylemciler, çağrıyı ve İsrail ile uluslararası askeri danışıklı dövüşün kanıtları iletmek üzere bu sabah Ramallah'taki Birleşmiş Milletler ofisi önünde toplanıyorlar.

Çağrı, 2. Özgürlük Filosu ve bu öğleden sonra Tel-Aviv'e varacak 'Filistin'e Hoş Geldiniz' uçuş eylemi başta olmak üzere İsrail'i uluslararası hukuktan sorumlu tutma baskılarının arttığı bir zamanda geliyor.

Askeri ambargo çağrısının destekçileri arasında Nobel Barış Ödüllü Başpiskopos Desmond Tutu, Mairead Maguire ve Adolfo Pérez Esquivel bulunuyor. Alternatif Nobel ödülü sahibi Walden Bello ve Chico Whitaker ve Kanadalı yazar ve gazeteci Naomi Klein da ayrıca çağrının taleplerine destek verdiler.

“Bu silah ambargosu çağrısını destekliyorum, çünkü biz şiddet içermeyen yollardan Filistinliler ve İsrailliler için barış ve adaleti arzuluyoruz” diyor Başpiskopos Desmond Tutu. Naomi Klein, “Bu hak edilmiş askeri ambargo, İsrail'in dokunulmazlığına son vermeye yönelik elzem bir adım” diye açıklıyor.

Güney Afrika’dan COSATU ve Brezilya’dan CUT gibi sendika konfederasyonları dahil dünya genelinden milyonlarca insanı temsil eden sivil toplum örgütleri, silah ticareti karşıtı, adalet ve dayanışma kampanyaları ve ağları, İsrail'e karşı askeri ambargo çağrısına desteklerini ve bu kampanyayı hayata geçirmek için planladıkları eylemleri açıkladılar.

Çağrı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki apartheid Duvar'ının yasadışı olduğuna hükmetmesinin yedinci yıldönümünde ve Filistin sivil toplumunun İsrail uluslararası hukuka uyana kadar geniş bir boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar (BDS) kampanyası çağrısının altıncı yıldönümünde yayımlandı.

BNC bugün İsrail ile uluslararası askeri ilişkiler ve etkileri hakkında detaylı bir hukuki ve siyasi analiz yayınladı.

Bugün BNC tarafından yayınlanan arkaplan dokümanı, İsrail ile askeri işbirliğinin İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri ile uluslararası suç ortaklığının kilit biçimi olduğunu öne sürüyor. 2010 yılında İsrail'in askeri üretim çıktısının yaklaşık yüzde 80'i ihraç edildi ve İsrailli silah şirketlerinin ihracatı toplam 7,2 milyar dolara ulaştı. 2000 yılından 2009'a kadar Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 24,1 milyar dolarlık askeri yardım verdi.

Bu kamuya ait parayı kullanarak Birleşik Devletler, aynı zaman zarfında 18,9 milyar dolar değerinde silah ve ilişkili teçhizat aldı. 2003 yılından 2008'e kadar Avrupa Birliği üyesi devletler, İsrail'e 1 milyar avroyu aşan tutarda silah satışı için lisans vermeyi onayladı.

İŞTE BNC'NİN YAPTIĞI ÇAĞRI


Acil Uluslararası Eylem Çağrısı: İsrail'e Hemen Kapsamlı Bir Askeri Ambargo Uygulayın!

"İşgal Altındaki Filistin, 9 Temmuz 2011 –Özgürlüğün, demokrasinin ve sosyal adaletin Arap Baharı, dünya hükümetlerinin otokratik ve baskıcı Arap rejimleri ile danışıklı dövüşünü teşhir edip buna meydan okurken, birçok devlet ve şirket, İsrail ile silah ticaretini ve askeri işbirliğini aynı tas aynı hamam sürdürüyor. İsrail ile işbirliği, okul çocukları ve barışçıl eylemciler dahil Filistinli ve diğer Arap sivillere karşı İsrail’in sistematik olarak muazzam bir şiddete başvurmasına karşın, Filistin halkına karşı sömürgeci politikalarının giderek daha da acımasızlaşmasına ve uluslararası hukuku hiçe saymaktaki ısrarına karşın sürdürülüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı Duvar'ını sökmesini sağlamak için uluslararası işbirliği tavsiyesinde bulunduğu istişari görüşünden yedi yıl sonra ve Filistin sivil toplumunun İsrail uluslararası hukuka uyana kadar geniş bir boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar (BDS) kampanyası çağrısının altıncı yıldönümünde Filistin BDS Ulusal Komitesi (BNC), İsrail'e karşı geçmişte apartheid Güney Afrika'sına uygulanan ambargoya benzer şekilde bağlayıcı bir geniş kapsamlı silah ambargosu uygulanması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyor.

60 yılı aşkın bir süre önce Filistin’deki iyi planlamış etnik temizlikten geçerek şiddet yoluyla kurulmasından beri İsrail, milyonlarca Filistinliye ve komşu ülkelerdeki diğer Araplara bitmek bilmeyen ölüm, yaralama, zorla yerinden etme, mülksüzleştirme ve yıkım yaşattı.

İsrail, mümkün olduğu kadar az sayıda yerli Filistinlinin yaşadığı mümkün olduğu kadar çok toprağa hâkim olmak ve Filistin halkının devredilemez hakkı olan kendi kaderini tayin hakkını kullanmasının önüne geçmek için devreye sokulan hukuk dışı bir işgal, sömürgecilik ve apartheid rejimini sürdürmek için askeri güç kullanıyor. İşgal edilen toprakları ilhak ederek toprak genişletmeyi amaçlayan silahlı çatışmaları başlatmak ya da kışkırtmakla İsrail uluslararası hukuku defalarca ihlal etmiş, Golan Tepeleri örneğinde bu edim BM Genel Kurulu’nca saldırganlık edimi olarak tanımlanmıştır. İsrail’in bu türden hukukdışı, saldırgan askeri güç kullanımını “özsavunma” olarak haklı gösterme girişimi hukukun –ve ahlakın- eleğinden geçemez, çünkü devletler en başta kendilerinin yarattığı hukuksuz bir durumu savunmaya hizmet eden eylemler için özsavunma hakkını devreye sokamaz.

Uluslararası insani hukuku ve insan hakları hukukunu çiğnemek konusunda İsrail’in belgelenmiş bir sabıkası vardır. Bu sabıka kaydı Filistin’de ve diğer Arap topraklarında aşırı ve ayrımsız zor kullanımı, sivil kişilerin ve altyapıların kasten hedef alınması ve başka araçlarla uygulanan askeri harekât, saldırı ve işgalleri içermektedir. Bunun sonucu tekrarlanıp duran savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olmuştur.

Üstelik İsrail, araştırma enstitülerinin ortaklığı ile silahlarının ve savaş doktrinlerinin “saha testi” için Filistinli ve Lübnanlı sivillere karşı silahlı çatışmalarından ve askeri saldırılarından mütemadiyen istifade etmiştir. Askeri endüstrisine işgal, sömürgecilik apartheid rejimini sürdürmek için gereken kârların peşinde koştuğu küresel pazarda göreli avantajı böyle sağlamaktadır.

Devletlerin ve Birleşmiş Milletler gibi devletler arası örgütlerin İsrail'in uluslararası hukuka uymasını temin etme yükümlülüğü vardır, ancak bunu yapmakta başarısız olmuşlardır. İsrail’in süregiden şiddeti, militarizmi ve yayılmacılığı uluslararası askeri ticaret ilişkileri tarafından finanse edilir ve sağlamlaştırılırken, dokunulmazlık İsrail'e cesaret vermektedir.

İsrail'in saldırıda hukuka aykırı zor kullanımı ve insanlığa karşı suçlar, savaş suçları – toplu cezalandırma dahil – ve ağır insan hakları ihlalleri işlemesi hakkında BM kararlarındaki ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından hazırlanan raporlardaki su götürmez ve bol miktardaki kanıta karşın yabancı hükümetler, çok taraflı organlar ve şirketler, İsrail ordusu ve askeri endüstrisi ile işbirliklerini sürdürüyor ve çoğu İsrail üniversitelerinin ortaklığı ile yürütülen İsrail'in askeriye ile ilişkili araştırma geliştirme faaliyetlerine yatırımlarını veya desteklerini artırıyorlar. Bu hükümetler, çok taraflı organlar ve şirketler İsrail'in hukuka aykırı güç kullanımından bile bile kar sağlamaktadır ve bu nedenle suça ortaktırlar.

Birçok dünya hükümeti, yanı sıra BM, uluslararası sivil toplum tarafından dünya barışına en ciddi tehditler arasında sayılan İsrail'in devasa nükleer silah cephaneliği karşısında halen suskundur. Birtakım Batılı hükümetler, İsrail'in göz korkutucu nükleer cephaneliğinin yaratılmasında, geliştirilmesinde ve konuşlandırılmasında doğrudan suç ortağıydı veya halen öyledir.

İsrail'e kapsamlı bir askeri ambargonun vakti geldi de geçiyor. Bu ambargo, İsrail'in Filistin halkına ve bölgedeki diğer halklara ve devletlere karşı hukuka aykırı ve suç niteliğindeki zor kullanımına son vermeye yönelik çok önemli bir adımı oluşturuyor ve İsrail’e:

Tüm Arap topraklarını (1967) işgaline ve kolonileştirmesine son vererek ve Duvar'ı sökerek,
İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarının temel hakları olan tam eşitliği tanıyarak ve
BM'nin 194 sayılı kararında şart koşulduğu üzere Filistinli mültecilerin evlerine ve mülklerine dönme haklarına saygı duyarak, koruyarak ve teşvik ederek uluslararası hukuka dayalı yükümlülüklerine uyması için baskı yapmaya yönelik etkin, şiddet içermeyen bir tedbiri teşkil eder.

Yukarıdakilerin ışığında Filistin sivil toplum örgütlerinin en geniş koalisyonu olan Filistin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Ulusal Komitesi (BNC), dünya genelindeki tüm vicdan sahibi insanları, hareketleri ve örgütleri İsrail'e bağlayıcı bir askeri ambargo uygulanması için bu Filistin çağrısını desteklemeye ve hükümetlere, çok taraflı organlara ve BM'ye, yanı sıra özel ve kamu şirketlerine ve kurumlarına aşağıdakileri yapmaları için baskı uygulamaya çağırır:

1. İsrail'e silah temininin, silah sistemleri ve mühimmatlarının, askeri araçlar ve teçhizatın, çift amaçlı teçhizat dahil para-militer polis teçhizatının satışı veya transferi dahil olmak üzere her türlü ilişkili askeri malzemenin temininin derhal kesmek ve aynı zamanda yukarıda bahsedilenlerin üretimi veya bakımı için her türlü teçhizat ve ikmal maddelerinin temininin ve lisans anlaşmalarının verilmesini durdurmak
2. İsrail'den tüm askeri ve çift amaçlı [ürün] dışalımlarını (teçhizat, yardım ve savaş malzemeleri) durdurmak
3. Ülke limanlarından, topraklarından ve hava sahasından İsrail'e ve İsrail'den askeri ürünlerin naklini durdurmak
4. İsrail ordusu, askeri şirketleri ile işbirliğini ve ortak yatırımlar (ister ikili ister çok taraflı olsun) dahil olmak üzere askeriye ile ilişkili AR-GE projelerini durdurmak
5. İsrail ordusu, askeri şirketleri ve akademik araştırma kurumları ile askeri bağlantılı tüm eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini durdurmak
6. İsrail'e tüm askeri yardımı sonlandırmak
7. Nükleer silahların üretiminde ve geliştirilmesinde İsrail ile herhangi bir işbirliğinden kaçınmak ve nükleersiz bir Ortadoğu için harekete geçmek

BNC'NİN BİLEŞENLERİ

“The case for a comprehensive military embargo on Israel – a working paper”, BNC – Filistin BDS Ulusal Komitesi"

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Konseyi
Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı (PNGO)
Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ulusal Enstitüsü
Küresel Filistin Geri Dönüş Koalisyonu
BDS İçin Filistin Sendikal Koalisyonu (PTUC-BDS)
Bağımsız Sendikalar Federasyonu
Filistinli İşçiler Genel Birliği
Filistin Genel Sendikalar Federasyonu
Filistinli Kadınlar Genel Birliği
Filistinli Çiftçiler Birliği
Filistinli Öğretmenler Genel Birliği
Filistinli Yazarlar Genel Birliği
Filistin Üniversite Öğretim Üyeleri ve Çalışanları Sendikaları Federasyonu
Filistin Meslek Odaları Birliği
Filistin Tarım İşçileri Birliği
Filistin Kamu Çalışanları Sendikası – Sivil Sektör
Filistin Apartheid Duvar Karşıtı Kampanya (Stop the Wall)
Halk Direnişi Ulusal Komitesi
İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI)
Nakba Anması Ulusal Komitesi
Kudüs'teki Filistinlilerin Haklarını Savunmak için Sivil Koalisyon
Kudüs Koalisyonu
Filistin Yardım Dernekleri Birliği
Filistin Ekonomik Gözlem
Gençlik Faaliyet Merkezleri Birliği – Filistin Mülteci Kampları
İşgal Altındaki Filistin ve Golan Tepeleri Savunma Girişimi

*BNC; Filistinli en büyük kitle örgütlerinin, sendikalarının, ağ ve örgütlerinin katılımıyla oluşmuş 'Filistin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Ulusal Komitesi'dir.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Analiz Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim